Шевченківський район м. Дніпро. КЗДО № 201 ДМР
Комунальний заклад дошкільної освіти

(ясла-садок) № 201

                                              Дніпровської міської ради

_________________________________________________________________

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Інженерна буд. 10

 E-mail: [email protected]

 

Річний звіт про діяльність комунального закладу

дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 201

Дніпровської міської ради

 

Як керівник, у своїй діяльності я керувалась Статутом  КЗО № 201, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, Конституцією України, Законами України «Про дошкільну освіту», « Про освіту», «Про охорону прав дитинства» іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника дошкільного навчального закладу.

Розпочав функціювання у лютому 2015 року. Юридична адреса закладу:  49066,  м. Дніпропетровськ,  вул. Інженерна 10, тел. 763 -09 -36.

  Заклад  засновано   рішенням   Дніпропетровської   міської  ради  від 25.07.2014р. 

 Чинний Статут КЗДО (ясла – садок) № 201 ДМР зареєстровано державним реєстратором 24.07.2014р.

затверджено наказом управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 05.08.2014р.

Дошкільний навчальний заклад за типовим проектом  розрахований на 180 місць. На даний час працює п’ять груп, їх відвідує 87 дітей. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровими обладнаннями, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна та музична зали, працюють кабінети: медичний,  побутові приміщення. Предметно-ігрове середовище  усіх приміщень відповідає  санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі  батьків, та вихователів груп.

Для занять створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • Музична зала
 • Спортивна зала
 • Медичний кабінет
 • Спортивний майданчик
 • Прогулянковий майданчик

Кадрами дошкільний заклад укомплектований, згідно штатного розпису. Працює  в дитячому закладі 10 педагогічних працівників, 9 вихователів, 1 практичний психолог.

Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти та створення умов для фізичного, розумового й духовного розвитку вихованців. 

     Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за:

 •  реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 •   забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
 •   дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази.

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 201 організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: художньо – естетичний, фізкультурно – оздоровчий і соціально – правовий.

Навчально-виховний процес спрямовано на виконання Базового компонента дошкільної освіти в Україні та ґрунтується на впровадженні сучасних ефективних технологій, створенні сприятливих психологічних умов та співпраці всіх учасників.

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з департаментом освіти планом: 

 1. Забезпечувати цілісний підхід до формування мовно-мовленнєвої компетенції (в єдності її складових) як одного з ключових критеріїв та вагомої умови становлення й розвитку мовленнєвої особистості дошкільника.
 2. Спільно з сім’єю продовжувати створювати умови для реалізації дитиною свого «фізичного Я».
 3. Спрямувати роботу на підвищення і забезпечення знань батьків про сучасні освітні завдання, зміст і форми навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного закладу.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на  заняттях, педраді, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок:

 • відкриті перегляди: «Права свої знаємо – персонажам допомагаємо»;
 • тренінг «Стрес та шляхи його подолання у педагогів»;
 • епізодичні перевірки «Формування комунікативних навичок під час прогулянок»;
 • педагогічні читання «Мова рідна, слово рідне…».
 • епізодичні перевірки: «Організація режимних моментів, формування культурно-гігієнічних навичок дітей раннього віку», відкриті перегляди «Подорож Країною часу »,

Консультації для педагогів:

 • «Пробудити дослідника в дитині»;
 • «Любов до книги плекаємо змалку»;
 • «Вчимо вірш з радістю»;
 •  «Здоров’язберігаючі технології в дошкільному закладі»;
 • «Креативність розвиває рухова діяльність»;

Консультації для батьків:

 • «Як повернути агресію батьків у конструктивне русло»;
 •  «Щоб здійснилися батьківські сподівання»;
 • «Емоції в житті дитини»;
 • «Виховуємо любов до матері»;
 • «Трирічні малюки: щоб криза не була критичною».

      Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

 • використовувати у роботі з дітьми особистісний та інтегрований підхід;
 • застосовувати на заняттях з рідної мови всі складові змісту роботи: фонетичну, лексичну, граматичну, діалогічну та монологічну компетентність;
 • враховувати відповідні критерії під час планування занять інтегрованого типу – навчально-пізнавальних та навчально-ігрових: заняття-гра, заняття-змагання,  заняття-розвага та ін.
 • досягати взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника за допомогою реалізації дитиною свого «Я – фізичного», залучаючи батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу.

Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить  проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі цього часу були проведені розваги народознавчого змісту  «Стрітення», «Великдень іде – всім нам радість несе», де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу, « Свято найкращої мами», « День захисту дітей»

Діти разом з батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись  у групі ( «Найкращі друзі – рідні мами», «Котилося яєчко» ,

 « Малята  - здоров’та )

Ще в нашому дошкільному закладі  проходив Тиждень безпеки дитини, в ході якого педагоги навчали дітей правилам поводження в нестандартних життєвих ситуаціях в природі, на вулиці, побуті. Вчили правилам поведінки з незнайомцями, а також піклуванню про власне здоров’я, дотриманню культурно-гігієнічних вимог.

 Тиждень безпеки дорожнього руху «Про здоров’я дбаємо і про безпеку не забуваємо», під час якого були розроблені заходи щодо забезпечення дорожнього руху учасників навчально-виховного процесу та працівників на автомобільних дорогах, вулицях міста, складено план навчально-виховного процесу з дітьми садових груп, проведено низку тренінгів та занять, рухливих, дидактичних ігор, бесід під час яких діти ознайомились із правилами дорожнього руху, закріпили знання про дію світлофора; основні обов’язки пасажирів і пішоходів, їх права; правила перевезення людей.

    В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася розвитку зв’язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В групах проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. У дитсадку працюють професіонали, а відвідують дитсадок чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитсадок .

   Завдяки творчому, неформальному підходу педагогів до своєї справи в садочку було створено таке розвивальне середовище, яке максимально забезпечило умови для того, щоб діти успішно набували тут навичок практичного життя, збагачували свій індивідуальний досвід, розвивали загальні здібності: розумові, комунікативні, організаторські, конструктивні. Вихователі  дошкільного закладу стимулюють інтерес дітей до предметів та явищ, розвивають їхню допитливість. Свої  відносини з дітьми  вихователі будували на основі педагогіки  співробітництва та гуманізму, використовуючи  особистісно-орієнтований підхід до виховання та навчання дітей. Педагоги дошкільного закладу створили позитивну психологічну атмосферу у групах, прихильно ставляться до дитини, щоб вона мала відчуття захищеності, знала любов і турботу. Головним є те, що ДНЗ прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Педагоги заохочували, підтримували та позитивно оцінювали конструктивні самостійні намагання дитини, висловлювали довіру до її можливостей, спонукали спостерігати, розмірковувати, досліджувати, діяти відповідально, чинити по совісті. Все це сприяло формуванню у вихованців елементарної дитячої картини світу, цілісного її образу, компетентної поведінки.

Вся робота була спрямована на охорону життя та здоров’я дітей. Дана проблема вирішувалась через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, батьками з питань щодо виховання  у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. Використання нестандартних прийомів, сучасних технологій, а саме: психогімнастики, релаксації, масажів, вправ на корекцію дихання, емоційних ігор допомогло нормалізувати емоційний стан дітей.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

· батьківські збори;(онлайн)

· індивідуальні консультації;

· виготовлення саморобок разом з дітьми;

· спільні виставки,

. · батьківські суботники;

· тестування

·надання благодійної спонсорської допомоги для створення відповідних матеріально-технічних умов щодо перебування дітей у закладі.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу.

З метою підготовки ДНЗ до літнього оздоровлення дітей проведена робота:

- видано наказ;

- проведено інструктажі;

- підготовлені аптечки;

- відремонтовано, пофарбовано та виготовлено нове обладнання на дитячих ігрових майданчиках.

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, керівник закладу, допомагаю їм в усьому.

В дошкільному закладі витримується 3-разовий режим харчування. Для організації раціонального харчування в ДНЗ склалося примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, яке погоджується начальником управління Державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області  і затверджується  директором ТОВ «Контракт Продрезерв 5» та директором комунального закладу дошкільної освіти.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.

Продукти харчування в ДНЗ постачають до установи, які визначені рішенням тендерних комітетів. Продукти постачають згідно заявок, які надає завідувач проізводства щотижня, вони приймаються лише за наявності супровідних документів, які підтверджують їх походження, безпечність, якість, ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання. Технологічне та холодильне обладнання у робочому стані. Працівники харчоблоку мають спеціальну освіту.

Відповідно до двотижневого меню розроблені рецептурні та технологічні карти, затверджені начальником управління Державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області  і затверджується  директором ТОВ «Контракт Продрезерв 5» та директором комунального закладу дошкільної освіти.

Документацію з організації харчування в дошкільному закладі ведуть : завідувач проізводства медична сестра,.

Видача готових страв дозволяється лише після зняття проби медпрацівником.        Приміщення харчоблоку розміщено на першому поверсі з виходом назовні. Харчоблок забезпечений необхідним технологічним обладнанням, витяжною вентиляцією. Комори для збереження овочів і сухих продуктів ізольовані від кухні. Основні принципи організації харчування в дошкільному закладі:

 • Адекватна енергетична цінність раціонів відповідно до енерговитрат дітей;
 • Збалансованість та максимальна різноманітність раціону;
 • Технологічна та кулінарна обробка продуктів та страв;
 • Забезпечення санітарно - гігієнічних норм, у тому числі дотримання санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв.

Адміністрацією проводиться контроль за станом харчування з наступних питань:

 • організація та якість харчування;
 • оцінка ефективності;
 • виконання норм харчування;
 • додержання технології приготування;
 • формування культурно - гігієнічних навичок у дітей;
 • виконання санітарно - гігієнічних вимог;
 • правильність використання коштів на харчування. 

Здійснення громадського контролю за харчуванням дітей відбувається членами батьківського комітету. На підставі вищезазначеного слід визначити, що робота дошкільного закладу з питань організації харчування вихованців дошкільного закладу знаходиться на достатньому рівні.

За вимогами чинних документів у дошкільному навчальному закладі обладнаний медичний кабінет та здійснюється робота з медичного контролю за станом здоров’я, фізичним вихованням дітей. Площа медичного блоку дошкільного закладу, який включає медичний кабінет та ізолятор, достатня і відповідає сучасним вимогам. 

Медичне обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому обсязі. Медичний кабінет забезпечений необхідними медикаментами, терміни їх використання ретельно дотримуються.

        Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу здійснює старша медична сестра. У своїй роботі вона керується наказами, інструкціями державних, міських відділів охорони здоров'я, наказами по дитячому закладу. Контроль за станом здоров'я дітей здійснюється трьома шляхами:

 1. Правильна організація ранкового прийому.
 2. Обхід медичним працівником  дитячого саду.
 3. Спостереження вихователів.

Дошкільний навчальний заклад розміщений  на відокремленій зеленій ділянці, віддалений від магістральних вулиць.

Загальна площа земельної ділянки закладу –  10830 м2. Дерева  167 шт.     Озеленення ДНЗ постійно оновлюється. 

На території закладу розміщені: фізкультурний майданчик з фізкультурним устаткуванням,  міні – поле для гри в футбол.

 Групи мають окремий ізольований майданчик. Зроблено ремонт двох майданчиків, які  мають тіньові навіси для захисту від сонця й опадів, відкриту та затінену частини. Устаткування на ділянках відповідає зросту і віку дітей, надійно і стійко закріплено. Поверхня устаткування не має гострих виступаючих поверхонь, болтів.

Дошкільний навчальний заклад розміщується у двоповерховому будинку,  дотримується принцип максимальної ізоляції окремих груп одна від одної і адміністративно – господарських приміщень.

У закладі є медичний блок, який складається з медичної кімнати та ізолятора з окремим входом.

Наявність медикаментів відповідає  переліку надання першої медичної допомоги.  

        Приміщення пральні розміщене на першому поверсі. Кімнати для прасування і  приміщення пральні суміжні. Технологічне обладнання пральні перебуває в задовільному стані. 

На першому поверсі розміщена туалетна кімната для обслуговуючого персоналу, де є один умивальник, один унітаз.

Всі працівники дошкільного закладу у відповідності з посадою забезпечені спецодягом, який в разі потреби оновлюється.

Стан опалювальної системи знаходиться в належному стані, щороку проводяться ревізійні роботи до початку опалювального сезону. Є лічильники   холодної води, електролічильники систематично ведеться журнал обліку подачі теплової енергії, води.

Розроблені заходи щодо економії електроенергії, систематично ведеться журнал використання електроенергії.

У дошкільному навчальному закладі є протипожежний інвентар,  вогнегасники, розроблені плани евакуації дітей на випадок пожежі.

          Фінансове забезпечення діяльності навчального закладу здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту».

  В умовах обмеженого бюджетного фінансування  акцент зроблено на залучення добровільних благодійних  надходжень від фізичних та юридичних осіб.

            Власником дошкільного закладу є територіальна громада міста Дніпра в особі Департамент гуманітарної політики , здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування.

          Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює директор Городиська Світлана Володимирівна .

Пріоритетними завданнями у керівництві навчальним закладом визначаю:

 • відповідність роботи закладу чинним нормативно-правовим документам;
 • орієнтація колективу на реалізацію особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти; розвиток  креативності  педагога;
 • підвищення рівня психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогічного колективу закладу;
 • задоволеність батьків якістю дошкільної освіти, доглядом за дитиною.

Директор постійно піклується про модернізацію матеріально-технічної та методичної бази КЗДО, дотримання санітарно-гігієнічних норм. Координує зусилля адміністрації та методичної служби в організації навчання педагогічних кадрів з питання впровадження технологій розвитку інноваційної особистості.  

       Керівник КЗДО здійснює контроль за такими напрямками:

 • робота адміністративної групи (Завідувача з господарства, медсестри);
 • виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, норм охорони праці відповідно до трудового законодавства;
 • створення простору для творчого використання різних педагогічних технологій, прояву творчості й гнучкості у підході до дитини;
 • ведення документації вихователями;
 • організація та здійснення роботи з батьками;
 • фінансово-господарська діяльність;
 • моніторинг роботи  вихователів;
 • збереження обладнання і посібників.

   

          Правильно здійснений контроль допомагає творчому зростанню вихователів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню й поширенню передового педагогічного досвіду, виявляє недоліки у навчально-виховному процесі і дає можливість педагогам своєчасно усувати їх.

          Навчально-виховний процес у закладі ґрунтується на впровадженні сучасних ефективних технологій, створенні сприятливих психологічних умов та співпраці всіх учасників.

          Згідно із Законом України «Про охорону праці»,   у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони пра­ці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці. Наказом по КЗДО  затверджені інструкції з безпеки на ро­бочому місці і безпеки організації  життєдіяльності дітей та учасників на­вчально-виховного процесу. Робота забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників навчально-виховного процесу здійс­нюється згідно з нормативною базою та заходами безпеки праці.

     Адміністрація створила сприятливі умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу (створені побутові кім­нати). Забезпечена видача робітникам спецодягу, інших засобів індивіду­ального захисту (халати, фартухи та ін.)., мийних та чистячих засобів (мило, дезактин). Керівником дошкільного закладу ведеться контроль за виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку. Всі працівники закладу ознайомлені зі своїми графіками роботи і дотримуються їх виконання. Всі робітники закладу ознайомлені зі своїми посадовими обов’язками і відповідально ставляться до їх виконання. 

Ефективність керівництва базується на запровадженні колегіальної етики, управлінської діяльності, на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації. Директор постійно працює над власним іміджем керівника, який віддзеркалює позитивний імідж дошкільного навчального закладу.

Управлінські рішення та дії директора КЗДО поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності ко­лективу :

1. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису.

2. Організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчаль­но-виховному процесі.

3. Впровадження парціальних програм для здійснення освітньої ді­яльності.

4. Складання бюджетного запиту на 2020 -2021 начальный рік.

5. Організація роботи щодо створення позитивного іміджу закладу.

6.Організація морального та матеріального заохочення праців­ників, які сумлінно виконують свої обов'язки, працюють твор­чо, є невід'ємною складовою успішного управління закладом.

7. Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучен­ня їх до управління закладом, пропагування відкритості та про­зорості відбувалась через батьківський комітет ДНЗ, загальні батьківські збори.

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного закладу, створення сприятливих умов для дітей і працівників, оцінюючи результати досягнень можна зробити висновок: у КЗДО сформовано цілісний освітній простір, у якому дітям надають якісні освітні послуги та піклуються про здоров’я кожного працівника та кожної дитини.

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, керівник закладу, допомагаю їм в усьому.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров'я, реалізовувати свої здібності, весело і щасливо жити.

 

 

Директор                                                                              С.В.Городиська

 


 Новини