Шевченківський район м. Дніпро. КЗДО № 201 ДМР
Страничка родителей

Коли дитина йде в дитячий садок.

 

  • батьків виникає багато запитань. Чи сподобається там дитині? Що вона буде там робити? Як її підготувати до взаємодії з однолітками?

 

Однак серед цих турбот батьки забу-

вають, що до відвідування дитячого сад-

ка потрібно підготувати не лише малю-

ка, а й себе. Що робити, щоб уникнути

проблем і непорозумінь? Як налаштува-

тися на конструктивну взаємодію?

 

Пропонуємо кілька порад, які допо-

можуть батькам адаптуватися до дитя-

чого садка та підтримати дитину в цей

складний період.

 

Дитина йде

 

  • дитячий садок: як уникнути проблем

Нлаштуйтеся на позитив

 

Розкажіть малюку, що дитячий са-док — це цікаве місце, де він грати-меться, дізнається багато нового та знайде друзів. Опишіть свої позитивні спогади про власний дошкільний за-клад. Пам’ятайте, що негативні думки шкодять не лише вам, а й дитині. Якщо батьки погано ставляться до дитячого садка та вихователя, дитина теж почува-ється некомфортно. Вона відчуває вну-трішнє протиріччя: «Мені подобається вихователька, а мама з татом говорили про неї погано».

 

 

Дослухайтеся до порад

Вихователі — фахівці, які вивчали дитячу психологію. Тому їм легко по-мітити проблему та одразу почати над нею працювати. Дослухайтеся до реко-мендацій педагога, а не відмахуйтеся від них зі словами: «Нічого, переросте». Якщо вихователь рекомендує зверну-тися по допомогу до логопеда чи іншого спеціаліста, не нехтуйте його порадою. Своєчасне­ розв’язання проблеми допо-може дитині уникнути зайвих комплек-сів, а батькам — зберегти нерви та за-ощадити гроші на подальше лікування.

 


 

Не лякайте дитину

 

Деякі діти щиро хвилюються, коли настає час розлучатися. Вони можуть плакати й чіплятися за батьків. Тоді мама чи тато відволікає увагу дитини на щось інше й… тікає. У жодному разі цьо-го не робіть. Дитина може подумати, що ви просто розчинилися в повітрі та ні-коли її не заберете. Звісно, що після та-кого «фокусу» повертатися до дитячого садка їй не захочеться.

 

Будьте чесними

 

Не обіцяйте дитині ідилію. Коли вмовляєте її піти до дитячого садка, не «заманюйте» смачною кашею та іграми

 

  • керованими машинками. Перші кілька разів дитина повірить, але згодом зро-зуміє, що батьки її обманюють або про-сто нічого про дитячий садок не знають. Тому розповідайте лише про те, у чому ви впевнені.

 

  • навпаки — не забарвлюйте все в темні кольори. Не змушуйте дитину від-чувати зайвий тягар обов’язків: «Ми щодня ходимо на роботу, а твоя робо-та — ходити до дитячого садка». Нато-мість поясніть дитині, що всюди є плю-си та мінуси. І навіть якщо виникнуть проблеми, ви завжди готові вислухати та допомогти в будь-якій ситуації.

 

Відмовтеся від підкупу

 

Коли вже біля дверей дитячого сад-ка дитина тупає ніжкою та говорить: «Не піду!» — виникає бажання чимось

 

  • «задобрити». Батьки обіцяють нову ляльку чи морозиво — і проблеми нібито немає. Але насправді це лише погіршує ситуацію. Ви й не помітите, як така по-ведінка почне проникати в інші сфери життя та згодом дитина казатиме: «При-брати іграшки? А що мені за це буде?»

 


 

Дотримуйтеся правил

 

Пам’ятайте, що в дитячому садку є певні правила, які допомагають упоряд-кувати життя дітей. Тож ознайомтеся з ними та намагайтеся їх дотримуватися. Наприклад, вчасно приводьте та заби-райте дитину, не приносьте заборонені предмети, не давайте малюку із собою ліки тощо. Щоб уникнути сліз, завчасно поясніть ці правила дитині, поміркуйте разом, чому вони важливі.

 

 

Розв’язуйте конфлікти

конструктивно

 

Не роздувайте з мухи слона. Переплу-тані рукавички чи не та футболка — це не причини псувати взаємини з люди-ною, яка щодня взаємодіє з вашим малю-ком. Якщо у вас є прохання чи побажан-ня, формулюйте його доброзичливо.

 

Серйозні конфлікти теж розв’язуйте не з позиції «от я зараз їй покажу». Стри-муйте зайві негативні емоції, вони лише зіпсують усім настрій. Пам’ятайте, що над-то бурхлива реакція може не лише збенте-жити дитину, а й надати їй зразок неадек-ватної поведінки. Тому, що б не трапилось

 

  • дитячому садку, ніколи не обговорюйте негативні моменти в присутності дитини.

 

 

 

Перший день дитини в дитячому садку

 

Поради для вихователя

 

 

 

Познайомтеся з батьками дитини заздалегідь. Під час індивідуальної бесіди поцікав-теся, чим полюбляє займатися дитина, які в неї інтереси, звички, страхи тощо. Така бесіда дасть змогу ліпше підготуватися до першої зустрічі

 

Підготуйте невеличкий альбом-презентацію групи та запропонуй-те батькам за його допомогою заочно ознайомити дитину з груповим приміщенням. Надайте батькам чіткі рекомендації, як працювати з альбомом, про що розповідати

 

Оберіть для першої зустрічі з дитиною час, коли ви зможете при-ділити їй увагу. Наприклад, запропонуйте батькам прийти трохи раніше, ніж прийдуть інші діти. Так ви матимете змогу провести для дитини та батьків мініекскурсію по груповій кімнаті

 

Облаштуйте шафку для речей дитини. Якщо є можли-вість, запропонуйте дитині вибрати, яка більше подоба-ється. Якщо такої змоги немає, то заздалегідь покладіть у шафку невеличку іграшку. Відтак обіграйте сюжет, за яким іграшка допомагає дитині розкласти речі в шафці

 

Запросіть дитину в групу та розкажіть, чим діти за-ймаються в дитячому садку. Покажіть її ліжко, стілець та стіл. Скористайтеся інформацією, яку отримає-те під час першої бесіди з батьками щодо улюблених справ дитини та запропонуйте їй зробити щось разом

 

Познайомте дитину з іншими дітьми, розкажіть, хто до вас приєднався, якими цікавими справами ви будете за-йматися тощо. Запропонуйте дітям, які вже відвідують дитячий садок, показати все новенькому

 

Зважайте на стан дитини. Якщо вона стривожена або наляка-на, не наполягайте на участі у спільних справах. Дайте їй мож-ливість звикнути до нових умов, просто посидіти та поспостері-гати. Також не змушуйте дитину вживати їжу

 

Допомагайте дитині у складних ситуаціях. Не вимагайте, щоб у пер-ший же день вона робила все сама. Навіть ті діти, які мають сформова-ні навички самообслуговування, потребують допомоги в перші дні пе-ребування в дитячому садку

 

Не затягуйте перший день. Навіть якщо ви бачите, що дитина почувається комфортно та легко йде на контакт з іншими дітьми, перебування дитини в дитячому садку в пер-ший день не має перевищувати трьох годин

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б